Genel Bilgi ve Konular

Genellikle altta yatan neden PSİKOLOJİK olsa da çok nadiren fiziksel bir neden (prostat bezi inflamasyonu veya sinir sistemi fonksiyon bozukluğu gibi) de etken olabilir.
Çok  nadir görülen fiziksel sebepler.

  • Sempatik sinir sistemi hasarı (Örneğin; abdominal ameliyat sonrası),
  • Prostat hipertrofisi ve prostatitis,
  • Üretrit,
  • Diabetes Mellitus (şeker hastalığı),
  • Bölgesel genito-üriner hastalık,
  • Bölgesel duyu hasarı,
  • Polisitemi,
  • Polinörit vs. gibi organik faktörler etkili olabilir.