Genel Bilgi ve Konular

Cinsel terapiler; terapistin kontrolünde eşlerin birlikte yerine getirebileceği uygulamalardır. Bu uygulamalar eşlere tarif edilerek "ev ödevi" şeklinde yapmaları istenir. En sık olarak "sıkma tekniği" ve "dur-başla tekniği" kullanılır.

Cinsel terapilerle ile tedavinin erken boşalmada başarı oranı çok ama çok yüksektir.

Bazı erken boşalmalar, çocukluk dönemi psikolojik gelişimsel kusurlar sonucunda  oluşmaktadır. Çocuklukta ki psikolojik gelişimsel kusurlar nedeniyle erişkinlikte kişilik problemleri (narsisistik , sizoid, borderline vs.) oluşmaktadır. Ve kişilik problemleri etkisiyle bağlanma ve yakınlaşma sorunları gözlenmektedir. Ayrıca  nevrotik kişilik özellikleri ve (gelişimsel kusurlara bağlı) kişilik problemleri nedeniyle, bilinçdışındaki ayrılık anxietesi, superego anxietesi, ödipal anxiete vs… sebeplere bağlı cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler oluşabilmektedir. Bu durumlara bağlı erken boşalmalarda, özellikle psikoanalitik yönelimli psikoterapi uygulanması gerekmektedir. Cinsel terapide danışanlara, temel hedefi, erkeği heyecanını kontrol etmeyi öğrenmeye yönelik eğitmek önem arz etmektedir.